Anestèsia cardiovascular

Que fa especial a l'anestèsia a la cirugia cardíaca?

La anestèsia durant la cirugia cardíaca té com a objectius generals mantindre al pacient dormit, evitar records desagradables, tractar el dolor i relaxar la musculatura per a facilitar l’abordatge quirúrgic.

La cirugia cardíaca té com a característica diferencial, a la majoria dels casos, la necessitat de circulació extracorpòria. Aquesta consisteix en connectar al pacient a una màquina que actua com a cor i pulmó, permetent parar el cor durant la intervenció quirúrgica.

Quines mesures prenem?

Monitorització exhaustiva

Durant tota la intervenció es realitza una monitorització exhaustiva per a garantitzar l’aportació de sang i nutrients a tots els òrgans i teixits. Per a conseguir-ho utilitzem monitors d’última generació.

Estalvi de sang

Al llarg del procés assistencial s’apliquen estrategies d’estalvi de sang i hemoderivats dintre del programa Patient Blood Management o Gestió de sang del pacient.

El nostre objectiu és minimitzar la transfusió de sang alogènica i millorar els resultats.

Ultrafastrack recovery

Tots els nostres pacients entren dintre el programa ultrafastrack recovery o recuperació ràpida. Dintre d’aquest programa s’inclouen estratègies com el despertar o l’extubació precoç al quiròfan, que es realitza amb èxit en més del 90% dels pacients.

El nostre objectiu final és garantitzar la seguretat, evitar complicacions, facilitar una recuperació precoç i l’alta hospitalària.