Anestèsia pacient major

Anestèsia pacient fràgil

A mesura que envellim, augmentem la nostra probabilitat de requerir atenció mèdica i intervencions quirúrgiques.

A ANESTALIA entenem l’envelliment com un procés individual. Oferim als nostres majors una atenció especialitzada, que acompanyi aquest posible deteriorament funcional i generalitzat associat a l’edat avançada en un moment tan important com el de la cirurgia. 

Una de les principals complicacions associades als pacients majors durant el procés quirúrgic és el deteriorament cognitiu postoperatori i el deliri. Evitar aquestes complicacions és una de les nostres prioritats.

Què li oferim?

Comptem amb un equip compromès en desenvolupar i aplicar noves estratègies de pre-habilització, prevenció i diagnòstic.

Si bé és cert que l’edat s’associa a un declivi de les funcions del nostre organisme, està demostrat que una valoració anestèsica global, amb recomanacions perioeratòries i cures postoperatòries específics permet que molts d’aquests canvis puguin ser optimitzats abans de la cirugia. Tot en conjunt per a minimitzar l’efecte del procés quirúrgic i preservar la qualitat de vida.

Optimitzant tots aquests factors:

Millorem els resultats quirúrgics

Disminuïm complicacions

Preservem la qualitat

Treballem conjuntament amb els pacients i els seus familiars per a entendre els riscos i prendre conjuntament les millors decisions en cada moment del procés quirúrgic.