Anestèsia lliure d’opioides (OFA)

Què és la OFA?

L’anestèsia lliure d’opiodes o OFA és la anestèsia sense l’ús de fàrmacs opiacis. Els opiacis són els fàrmacs emprats habitualment per a controlar el dolor intraoperatori i postoperatori. S’ha estudiat que en alguns casos els pacients poden beneficiar-se d’anestèsies sense aquests tipus de fàrmacs.

La OFA es basa en un profund coneixement dels mecanismes que estan en l’origen i la transmissió del dolor. Amb una cuidadosa combinació de fàrmacs es garantitza la hipnosi, analgèsia i protecció neuro-vegetativa necessàries.

En quins casos el pacient podria beneficiar-se de la OFA?

Està indicat en cirugia bariàtrica laparoscòpica, pacients amb SAOS, cirugia oncològica (programa ERAS), en casos amb risc augmentat de disfunció cognitiva, amb dolor crònic o risc de cronificació i quadres d’addició.

Quins beneficis aporta la OFA?

Menor incidència de: nàusees, vòmits, ili, restrenyiment, pruïja, retenció urinària, somnolència, depressió respiratòria, mal postquirúrgic, deteriorament cognitiu. Un despertar gradual.

En definitiva, confort i menor estada hospitalària.

En quins casos el pacient podria beneficiar-se de la OFA?

Està indicat en cirugia bariàtrica laparoscòpica, pacients amb SAOS, cirugia oncològica (programa ERAS), en casos amb risc augmentat de disfunció cognitiva, amb dolor crònic o risc de cronificació i quadres d’addició.

Quins beneficis aporta la OFA?

Menor incidència de: nàusees, vòmits, ili, restrenyiment, pruïja, retenció urinària, somnolència, depressió respiratòria, mal postquirúrgic, deteriorament cognitiu. Un despertar gradual.

En definitiva, confort i menor estada hospitalària.

Què li podem oferir?

Comptem amb un equip tècnic i humà preparat per a proporcionar-li una Anestèsia lliure d’opioides, si així li aconsella la seva situació. Disposem dels mitjans de monitorització més avançats per a garantir la seva seguretat i confort.

Contacti amb nosaltres i le facilitarem la informació que precisi.