Anestèsia Pediàtrica

Que fa especial l'anestèsia en nens?

La majoria de les intervencions en pediatria es realitzen sota anestèsia general. A diferència de l’adult, per a evitar la punció venosa prèvia a la inducció anestèsica aquesta sol realitzar-se de forma inhalatòria, és a dir, el nen respira gas anestèsic a través d’una mascareta facial i es queda dormit.

ANESTALIA compta amb personal altament qualificat i especialitzat en el tracte al pacient pediàtric.

Per què és important la visita preanestèsica?

És important visitar a l’anestesiòleg abans de l’operació per a que comprovi que tot és correcte. Durant la visita preanestèsica:

Rebrà informació complerta sobre el procés anestèsic-quirúrgic

Es revisaran les proves preoperatòries

Li explicaran les pautes a seguir

Resoldran possibles dubtes que li puguin sorgir

És durant la visita preanestèsica on es posarà èmfasi en disminuir la ansietat tant del nen com dels pares, ja que s’ha demostrat que la reducció de l’ansietat, tant dels pares com dels nens, té un efecte positiu sobre tot el procés anestèsic quirúrgic, i sobre els resultats.

Des d’ANESTALIA oferim tècniques no farmacològiques per aproximar al nen i als pares a la situació que viuran durant la seva estada hospitalària. Informeu-vos a la visita preanestèsica.

El nostre objectiu és oferir un tracte especialitzat i de qualitat, generant al mateix temps una experiència positiva tan a pares com a nens.