Qualitat i gestió de riscos

En què estem acreditats?

UNE 179003:2013

Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient

 

ISO 9001:2015

Sistema de gestió de qualitat

 

Què és la UNE 17900:2013?

L’objectiu de la norma és minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantizar la seguretat de les persones ateses mitjançant la disposició d’un sistema de gestió de riscos.

 

Quins passos realitzem per a complir la norma?

  • Identificamos y evaluamos los riesgos periodicamente.
  • Implementamos planes y barreras para minimizar el riesgo.
  • Disponemos de un sistema de notificación y evaluación de los eventos adversos.
  • Fomentamos la cultura de gestión del riesgo sensibilizando a nuestros profesionales.

Què és la ISO 9001:2015?

L’objectiu de la norma és garantitzar la qualitat del servei i la qualitat assistencial per complir els requisits regulatoris amb les necessitats i les expectatives dels clients.

ANESTALIA fixa com a dimensions de la seva qualitat assistencial l’accesibilitat i continuïtat assistencial, la qualitat en les relacions interpersonals, els criteris cientificotècnics, la eficiència en els processos i el confort del pacient.