Política de privacitat

IMPORTANT: el a que llegeixi detingudament aquesta Declaració de privadesa per conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processades aquestes dades per Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., Vilana, 12, 08022, Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar cada vegada que vostè decideixi visitar-nos.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privacitat en línia de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., i s’aplica a tots els llocs web de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. sent www.anestalia.com el lloc o domini principal. 

També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. que enllacen a aquesta política o declaració de privacitat o, si escau, indiquen que s’accedeixi a ella perquè Un. conegui l’ús que fa Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. de les seves dades personals.

A continuació, l’informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Servei central d’Anestesiologia, SLP, com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si s’escau, poder reservar o utilitzar els productes i serveis que Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. ofereix a través del / dels lloc / s de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., és necessari que ens informe de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Li recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., i que hagués registrat nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar-li missatges d’estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients
 • Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza Servei central d’Anestesiologia, S.L.P.
 • Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident cobert per a la seva companyia asseguradora

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l’ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MÈTODES DE RECOLLIDA

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.anestalia.com; al centre d’atenció telefònica de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P .; en els mateixos centres físics de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei; en el perfil que l’empresa té a Twitter.

En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l’opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb fins d’enviaments o comunicacions publicitàries.

MÈTODES DE RECOLLIDA

Ens autoritza a la comunicació de les dades com Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. només als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.

Finalment, vostè ens autoritza que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident cobert per a la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.

TRACTAMENT I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l’autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d’una manera específica. La dita revocació d’autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. (5 anys + l’any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Tractament de consultes

Les dades personals i de contacte, seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder realitzar la gestió sol·licitada.

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrat o supressió en el cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Informació sobre els serveis de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. 

Per mantenir-lo informat sobre els serveis de prestats per Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. i de les promocions puntuals, ens cal tractar les seves dades de contacte

D’altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa de les mateixes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrat o supressió en el cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament. 

Elaboració de pressupostos

Les dades que vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que vostè ens informe de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys, un cop transcorregut aquest termini seran esborrats. En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D’esborrat en el cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. 

Estudi de candidatures d’ocupació 

Les dades que vostè ens proporcioni, per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem aquesta decisió. Les dades per Vostè proporcionades es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminats.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D’esborrat o supressió en el cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

TRACTAMENT DE COOKIES

Cookies

Aquest lloc WEB fa servir cookies pròpies per millorar la vostra navegació, depenent de la configuració del seu navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. s’usen cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari, mai en els de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

Quin tipus de galetes emprem?

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANEN ACTIVES LES GALETES PODEN ÉSSER:

 • Galetes de sessió: dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Galetes persistents: Són un tipus de galetes per les que les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i pot accedir-se a ells i ser tractats durant un període definit. Tenen data d’esborrat. S’utilitzen per exemple en el procés de compra o registre per evitar haver d’introduir les nostres dades constantment.

SEGONS QUI SIGUI L’ENTITAT QUE GESTIONI L’EQUIP O DOMINI DES ON ENVIEN LES COOKIES I TRACTI LES DADES QUE S’OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari i són gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc.
 • Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes.

QUAN NAVEGUI PER LA NOSTRA PÀGINA ES PODEN INSTAL·LAR AL SEU DISPOSITIU LES SEGÜENTS GALETES: 

 • Galetes de registre: Quan l’usuari entra al nostre web i inicia sessió s’instal·la una galeta pròpia i temporal perquè pugui navegar per la seva zona d’usuari sense haver d’introduir les seves dades contínuament. Aquesta galeta desapareixerà quan tanqui sessió.
 • Galetes d’anàlisi: Serveixen per estudiar el comportament dels usuaris de forma anònima en navegar per la nostra web. Així podrem conèixer els continguts més vistos, el nombre de visitants, etc. Una informació que utilitzarem per millorar l’experiència de navegació i optimitzar els nostres serveis. Poden ser pròpies, però també de tercers. Entre aquestes últimes es troben les galetes de Google Analytics.

Definició de les galetes que utilitzem

Nom de la galetaOrigenPropòsit de la galeta
_icl_current_language PersonalizacióAquesta galeta emmagatzema l’idioma que hagi escollit i permetrà recordar al sistema la propera vegada que visiti la nostra web.
cookieconsent_dismissed PersonalizacióGestiona consentiment per a l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se li mostri informació al respecte.

Actualitzacions de les galetes

Les galetes d’aquest lloc web poden ser actualitzades, pel que recomanem que revisi la nostra política de cookies de manera periòdica.

Com gestionar les galetes en funció del navegador que empri

IMPORTANT. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

Google Chrome 

Microsoft Internet Explorer o Edge 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Opera 

EXERCICI DE DRETS

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l’exercici dels seus drets a:

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. 

B-64410855 

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39.182, foli 147, full 340.922

remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. 

Vilana, 12, 08022, Barcelona 

També pot dirigir les seves comunicacions a través dels següents canals:

 • Presencialment, a les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l’adreça info@anestalia.com
 • Contactant al telèfon +34 932.906.200 on estem a la seva disposició per atendre’l.

En tot cas pot obtenir informació general sobre la privacitat i la protecció de dades personals en el següent enllaç: www.agpd.es